Tel: +447 384 747 149

  • White LinkedIn Icon

Registered add.:            Karlova 455/48, Prague, 110 00,  Czech Republic

Meeting add.:                The Law Society, 113 Chancery Ln, London, WC2A 1PL, UK

Correspondence add.:  65A High Street, Ascot, SL5 7HP, UK

Registered add.: Karlova 455/48, Prague, 110 00,  Czech Republic

Meeting add.: The Law Society, 113 Chancery Ln, London, WC2A 1PL, UK

Correspondence add.: 65A High Street, Ascot, SL5 7HP, UK

© 2019 Filip Celadnik 

 

Services

Anglické a

české právo

Poskytuji komplexní právní služby ve všech oblastech anglického a českého práva, a to zejména českým společnostem expandujícím do UK, USA nebo jiných zemích, a dále britským společnostem vstupujícím na český trh.

Specializace

Úzce se zaměřuji především na obchodní a korporátní právo, fúze a akvizice, mezinárodní obchod, investice a přeshraniční transakce, rozhodčí řízení a řešení sporů.

Vedení a rozvoj podniků

Nad rámec své advokátní praxe rovněž zastupuji podnikatele a investory ve všech oblastech vedení a provozování podniků v UK. Moje služby zahrnují poradenství a management podniku, od počátečního start-up, přes provoz, až po IPO nebo případný prodej. 

Podnikatelská znalost

Díky hlubšímu právnímu a obchodnímu podvědomí a důkladné znalosti trhu, jsem schopen porozumět jemným nuancím každého podnikatelského záměru a vizi a zajistit, že poskytnutá rada je šitá na míru obchodním potřebám, zaměření trhu a oborovým specifikacím.

Oblasti podnikání

Reprezentuji široký okruh komerčních klientů napříč vybranými obory se zaměřením na oblast energetiky, výstavby, zpracovávání odpadu, průzkum a těžba nerostných surovin a informačních technologií a služeb.

Ověřování podpisů

Provádím ověřování pravosti podpisů podle českého práva pro účely českých úřadů a bank (bez nutnosti apostily) a rovněž ověřování pravosti kopií dokumentů.  

 

Reference

Společnost ARMEX GROUP byla dlouhá léta průkopník v oblasti energetiky, výstavby a těžby na evropském kontinentu. Vývoj a expanze společnosti vedly k rozšíření působnosti do Londýna založením ARMEX GLOBAL SOURCES.

 

Jakožto odborník v projektovém managementu, vyjednávání a rozvoji obchodu jsem byl pověřen vedením vyjednávání a komplexního právního zajištění mnohamilionového společného podniku a investice do mezinárodního průzkumného a těžebního projektu v Namibii, který zahrnoval účast společností z Evropy, UK a Afriky.

AIT PROVIDER je vedoucí poskytovatel cloudových služeb, IT podpory a hardwarového řešení v UK.  

 

AIT PROVIDER jsem založil v UK v roce 2018 a vedl britský tým v rozvoji obchodu a zajištění efektivního usazení na trhu Spojeného království. AIT PROVIDER byl úspěch, dosahujíce obrat přes £5mil. během prvního roku provozu.

Často spolupracuji s Velvyslanectvím České republiky v Londýně, Velvyslanectvím Spojeného království v Praze, Czech Trade a Czech Invest v Londýně a Britskou UK Department of International Trade na rozličných projektech podporujících přeshraniční transakce a investice mezi UK a Českou republikou.

 

Rovněž poskytuji právní služby Velvyslanectví České republiky v Londýně a dalším státním orgánům, naposledy při pronájmu nového Konzulárního oddělení v Manchesteru.

Doporučení

"Filip’s business expertise on the UK market combined with his legal knowledge has been a true asset to my company and remains the reason I consider Filip as a trusted advisor. The level of care, devotion and professionalism he provides is unsurpassed. He has proven himself time and time again to be not only an excellent solicitor but a man of impeccably generous and honest character who is willing to go above and beyond for his clients."

Hynek Sagan, CEO and Owner of ARMEX GROUP